Litt om bøkene mine:

Presse


Krysser fjellet for SILK

For Jørgen Mortvedt er SILK årets store høydepunkt. Med røtter i Skudeneshavn tar han turen fra Nøtterøy hvert år for å få med seg fire dager med bokbad i sommerbyen.
HELG: Gjennom hele året følger han spent med etter hvert som SILKE-programmet blir sydd sammen og nye forfatternavn presenteres. I år har han sikret seg billetter til 10 ulike arrangementer.
Fascinasjonen for festivalen forklarer han med en glede over at nettopp Skudeneshavn fikk noe nytt og annerledes da litteratursymposiet ble lansert i 2010.
– Jeg har alltid vært glad i litteratur, og fikk med meg de gamle bokdagene i Oslo. Jeg synes det er spennende å møte forfattere og få med meg hva som skjer, sier Mortvedt.
Inne i det intime Holmen Brygge har han godt selskap av mange lokale litteraturentusiaster. Blant dem er utflyttet skudenesbu Marit Elisebet Høines Totland. Torsdag deltok hun som del av dialektpanelet da Skudenesdialekten ble lagt under lupen.
– Jeg synes det er fantastisk at Skudeneshavn har en litteraturfestival. At man er opptatt av bøker, har foredrag og at folk samles her, sier Høines Totland


Presseoppslag om Garborg og Skou - forskjell på folk


Forfatterintervju finnes til fri benyttelse her
i tillegg ei kort utgava (som finnes her):
Foto av forfatter og bokomslag finnes som vedlegg her hos Commentum forlag
..................................................................................................................

Glimt fra media:
Det vitenskaplige tidsskriftet for lokal og reginonal historie "Heimen" nr 2/15 har ei bokmelding frå Anne Minken. Den blir fulgt opp ved at eg og Minken på redaksjonen si oppfordring diskuterer ulike sider ved historia gjennom ei drøfting.


Dagen, bokmelding 15.01.2015
Poul Odland konkluderer: Mange av dei som er glade i Garborg sitt forfattarskap, vil med denne boka få ny kunnskap."


Framtida.no:

Tatervenen som fekk Garborg på rett side

I motsetnad til Arne Garborg, levde Martin Johan Mathiassen Skou eit vekslande liv mellom arrest og talarstol.

Svein Olav Langåker
søndag 23. november 2014 09.5:
Martin Johan Mathiassen Skou (t.v.) var god kamerat med Arne Garborg (t.v.). Foto: Ukjent/UiO
 I boka «Garborg og Skou – forskjell på folk?» har Marit Elisebet Totland gått opp stiane til forfattaren sin besteven i ungdomsåra, som også var Garborg sin modell for hovudpersonen Carolus i klassikaren «Fred».
– Hadde det ikkje vore for deira venskap, kunne kanskje Garborg ha blitt rasist. Men han fall ned på rett side. Totland skriv spennande og veldokumentert om venskapen mellom Garborg og Skou, som førte til gjensidig inspirasjon, seier Garborg-biograf Tor Obrestad, som også var med under boklanseringa under Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival, SILK, tidlegare i november.

– Groteske døme
Gjennom eit stort kjeldearbeid, som har resultert i ei 362 sider tjukk bok med nesten 500 fotnotar, fann forfattaren ut at Skou si eiga bok «På fantestien» ikkje var ein biografi, slik den gjengse oppfatninga har vore i over hundre år. Tvert om var boka eit kampskrift frå ein mann som ønskte å betra taterane sine kår.
– Han ville vekka styresmaktene si interesse, og skaffa støtte for saka si. For å nå det målet, brukte han store ord for å skildra korleis dei levde, og brukte så groteske døme som han fann naudsynt for å nå målet sitt, seier Totland.
Gjennom historia har taterane systematisk blitt diskriminerte i periodar, og så seint som på 1900-talet blei taterkvinner tvangssteriliserte i Norge, medan borna som alt var fødde blei sende til eigne barneheimar.
– Hjelpte boka hans på å gjera vilkåra for taterane betre?
– Boka hans gjorde nok sitt til at saka kom på dagsordenen i fleire rundar, både i kyrkjelege kretsar og hos styresmaktene. Dei tiltaka som blei valde, var ikkje slik Skou ville hatt dei. Han var sterkt imot å skipa barneheimar. Han ville at born skulle vera til fostring på gardar om dei ikkje kunne vera hjå foreldra, slik at dei fekk ein så «vanleg» oppvekst som råd var. Og ein måtte vera nøye med kven som kunne vera fosterforeldre, slik at dei fekk omsorg og trygge dagar, meinte han. Han såg at bakgrunnen deira lett kunne bli brukt i mot dei, slik han sjølv hadde oppelevd.

– Stadig aktuell
Dei siste åra har tilreisande tiggarar frå Aust-Europa blitt meir synlege i samfunnet, og spørsmål om tigging og minoritetar har igjen kome på dagsorden.
Totland meiner dette viser at temaet i boka stadig er aktuelt, nesten hundre år etter at dei to barndomskameratane døde.
– Målet er at boka skal skapa debatt, og at likeverd og menneskeverd kan bli eit tema i kantiner og rundt middagsbord. Eg håpar også at boka vil bidra til å gje folk eit meir heilskapleg bilete av korleis omstreifarane levde, seier Totland.
– Kva reaksjonar har du fått frå romanifolket i dag?
– Når det gjeld reaskjonen frå dei som reknar seg som romani/taterar i dag, veit eg ikkje så myje om reaksjonen. Men boka har fått støtte frå Romanifolkets/taternes kulturfond, eit fond under Kulturdepartementet som fordeler pengar etter innstilling frå eit styre som er sett saman av deira eigne representantar.
– To av etterkomarane til Skou, og ein etterkomar frå ei anna taterslekt, har lese manuset og gitt meg positive tilbakemeldingar undervegs. Desse skal sleppa å gå god for innhaldet i detalj, men det har vore greitt for meg å vita at dei ynskjer at denne boka skal koma ut.
Forfattaren har vald å ordleggja seg på bokmål, men det var ikkje noko lett avgjer.
– Garborg ville nok vore skuffa om han hadde visst at eg skriv denne boka på bokmål. Men valet blei tatt då eg såg at store deler av boka  «På fantestien» må vera med. Utdraga er på bokmål, så nær opp til det riksmålet det ble skrive på som råd er. Med slike utdrag inni mellom blei det naturleg å la heile fortellinga ha same tone, og då blei det bokmål denne gongen, avsluttar ho.


Oppdatert: måndag 24. november 2014 09.10Nettstaden: Skimtvis.net 13.november:Jærbladet 11.11.2014


Haugesunds avis: 11.11.Heier på lokale forfattere

Skakke-sentret stiller med gulvplass og hjerterom både for jule-messe og Sydvest bokfestival lørdag 22. og søndag 23. november.

KOMMER: Marit E. Totland med bok om Garborg og Skou som var samtidige, men fikk helt ulike skjebner.
Kommer: Finn Bakke fra Bømlo med forslag til nær-padleturer.
KOMMER: Anne Karin Fonneland fra Sunde med sin nye roman.
 
ETNE: Biblioteksjefen i Etne, Marit Rønnevik, vil så gjerne fylle det flotte senteret for idrett, skole og kultur med entusiastiske folk.
– Så da inviterer vi forfattere av bøker fra den regionen som vi kaller Sydvest: Sunnhordland, Haugalandet, Ryfylke og Hardanger til gårds, sier hun.
Lørdag 22. og søndag 23. november skal hele 25 forfattere eller bokredaktører presentere bøkene sine. Til sammen førti programposter legger initiativtakerne til Sydvest bokfestival opp til.

Etterspurte på bibliotek

– Vi ønsker å løfte fram den lokale litteraturen og la forfatterne fortelle om verkene sine. De lokale bøkene får til dels dårlige kår når bokhandel-kjedene overtar. Da havner de lokalhistoriske eller lokalt tilknyttede bøkene gjerne bak i hyllene fordi det er kjedenes markedsfolk sentralt som bestemmer hvilke bøker som skal i fokus, mener biblioteksjefen.
Hun og de som jobber på bibliotekene vet at interessen for lokale bøker er stor.
– Men folk strever med å skaffe seg oversikt over hva som finnes, og med å finne disse bøkene igjen i bokhandlene. Dette er bra bøker som kan leve i mange år, men da må leserne få vite om dem, sier Marit Rønnevik.
Sydvest bokfestival ønsker å være en liten motbevegelse til bestselger-dyrkingen og håper også etter hvert å kunne kurse deltakerne i å lage enda bedre bøker.
– I år har vi for eksempel med oss forlegger, grafiker og fotograf Svein Nord som skal fortelle om hvordan han har bygd opp sin virksomhet.
Sydvest bokfestival kommer til å handle om båter, båtbygging og ferjer, om Hardangervidda og villrein, om bygdebøker og slektsbøker, om lokalmat, om norske låver, og om natursteinsbygging. Nye lokale romaner og barnebøker blir presentert.
Det lokalhistoriske arbeidet som er lagt ned i årbøker fra Etne, Vindafjord, Ryfylke, Sauda, blir også viet solid plass i programmet.

Julemarked med mer

– For riktig å gjøre «stua» full denne dagen samarbeider vi også med Skakke-sentret og lager til julemesse med gaver, kunsthåndverk, juleverksted, demonstrasjoner og kurs. Samt servering av tradisjonsmat. Pluss film og sang og musikkinnslag, lover Marit Rønnevik.


Vårt land, 4.11.2014
2.oktober Haugesunds avis


Lanserer bok på SILK

«Garborg og Skou – forskjell på folk?», er navnet på Marit E. Totlands kommende bok.
KARMØY: Den blir lansert under Skudeneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival (SILK).

Med seg til SILK har Totland forfatter Tor Obrestad fra Jæren. Duoen skal ha en samtale om boka på dagtid torsdag 30. oktober. Arrangementet er et samarbeid mellom SILK og Karmøy Senioruniversitetet.

Marit Elisebet Totland vokste opp i Skudeneshavn og er bosatt på Valen i Kvinnherad. Hun har gitt ut en rekke lokalhistoriske bøker.


September

13.9. Grenda

2.9. Kvinnheringen

1.9  Bladet SunnhordlandAugust

Uskedalen.no var først ute. Det skulle handle om museumsdagen på Rødtunet, men boka sneik seg inn: Tør ikke kalle seg kunstnerIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar