Litt om bøkene mine:

Foredrag

Me er litt på farten i haust, Jan Ove og eg:

17. oktober 2022:
Sveio senioruniversitet: Tema: Omstreifarane med utgangspunkt i Garborg og Skou - forskjell på folk?


22.-23.oktober
Haustutstilling i bygdehuset på Valen.
Me er tre damer som inviterer til å komma og sjå kva me festar til lerretet.
Meir info kjem.

25.oktober
Bømlo; Laurhammar bedehus, pensjonisttreff: Tema: Frå oldemors dagar.
Tidlegare år:

I oktober blir det et besøk på formiddagstreff i Skudeneshavn

Tidlegare arrangement:


Onsdag 17.januar:
Høylandsbygd; Fiolen kafe

Torsdag 1.februar: Eg får vera månadens kunstnar på Sunnbok på Stord. Samling kl 12.

Fredag - søndag 2.-4. februar: foredrag og utstilling på Brandøy, kvinnehelg.

Måndag 19.februar: Kopervik kvinne og familielag i Kopervik kyrkje: Kva kan med læra av oldeforeldrene våre og deira liv?2017
Torsdag 7.desember: Sunde bedehus, Damekveld
Torsdag 26.oktober, bokkveld på Husnes bedehus kl 18.00. 

19.april: Fredtun kl 19.00.


4. april: Pensjonisttreff på Grinde leirsted.
I lys av fortiden - historien setter våre liv og levekår i perspektiv -  med utgangspunkt i bøkene; “Garborg og Skou – forskjell på folk?”og “Alt vel”- orkanen under sildefiske på Island i 1884.
Sal av bilde, kort ogbøker.

9.mars: Odda
Når livet snur. Sal av bilde, kort og bøker.

21. februar. Valen kyrkje: Kulturkveld:

"Sitt levebrød har dei på brusande hav, med berre ei fjøl mellom seg og si
grav"

 

23. februar: Skudeneshavn historielag: Tøffe tak under det første Islandsfisket.

2.februar: Formiddagstreff på Skudenes bedehus

Karina og Sofie sin veg til tilgjeving: med utgangspunkt i boka "Alt vel"


TEMAKVELD OG BOKKAFE PÅ BEDEHUSET: Vel 30 personar i alle aldrar fann vegen til Husnes bedehus i kveld, torsdag, kanskje først og fremst for å høyra Kristian Bringedal snakka om si eiga livs- og trusreise. Det blei eit svært interessant møte med den tidlegare kultursjefen. Tidlegare kyrkjelydssekretær Jarl Brosstad deltok òg med eigne dikt og fløytespel.
På bokkafeen kunne møtelyden velja blant mange ulike bøker, til dømes «Alt vel» av Marit Elisebet Totland og vår eiga «Frå heim til heim». Les gjerne om bøkene våre her:
http://kapabelforlag.no/2016/11/alt-vel-ny-bok-fra-marit-elisebeth-hoines-totland


http://multipleks.no/fraheimtilheim/
Tekst: Kristian Hus
16.november kl 18.00: Presentasjon i Bergslagen på Sunde 


14.november, kl 17.30, Kaldestad bedehus; tale med utgangspunkt i nokre tema i boka.

3.- 5.november: Skudeneshavn, SILK, Skudenes internasjonale litteratur og kulturfestival.
Eg var så heldig å få vera med på SILK, også i år.
Første arrangement var ein samtale med Helene Uri om Skudenesdialekten på Holmen brygge, torsdag 3.11 kl 18.00 saman med Espen Berg og Harald Dahle.


Fortellerkveld på Verkstedet,  lørdag kveld, der også Anders, son min, deltok.


- Dessutan var det presentasjon av Alt vel på Senioruniversitetet sitt arrangement "Seniorsilke"på Gamle badet/Kulturhuset, fredag 4.11. kl 13.00- og besøk på Bu- og behandlingshjemmet, fredag kl 14.00, som et arrangement i tilknytning til den kulturelle spaserstokken.

3. november. Besøk hos Round table, Skudeneshavn

Laurdag 5.november, kl 13-15: Signering på Hillesland bokhandel.

1.april: Bygdekveld på Syre bedehus kl 19.30, Skudenehavn
Det første sildefiske på Island på 1880-talet
Om dei tøffe levekaår under fisket då avstandar og kommunikasjonar var annleis enn me kan tenkja oss i dag. Innhaldet i føredraget er informasjon eg fann under arbeidet med neste roman: "Alt vel" , som kjem ut til jul - 2017.

15. oktober, Skudeneshavn, Formiddagstreff 
Fredtun kl 11.

Tema: Garborg og Skou, seier og nederlag, tvil og tro.

De som har hørt foredrag jeg tidligere har hatt om temaet "Garborg og Skou", vil kjenne igjen stoffet, men her er også mye nytt siden vinklingen er annereledes, og Jan Inge Sørbø sin nylig utgitte biografi om Arne Garborg har gitt nytt"liv" til stoffet.


6. oktober  2015,  Klepp historielag kl 19.00, Fredheimbygget.

Tema: Garborgven Skou - hans vandring frå Klepp til Skudenes .


11.3.2015 kl 19.00 Fredtunkveld, Skudeneshavn


28.2.2015 kl 13.00 Time bibliotek/Garborgsenteret

Laurdagstimen febr 2015


Frå Bryne.no:

"Forskjell på folk?"

Forfattar Marit Elisebet Totland har nyleg gitt ut boka Garborg og Skou - forskjell på folk? Ho vil fortelja om Arne Garborg og omstreifarguten Martin Johan Mathiassen Skou. Garborg brukte barndomsvennen som modell for taterguten i Fred, og sa at det var gjennom vennskapen deira han lærte at det var mindre skilnad på folk enn han før hadde trudd.
Totland er har skrive ei rekkje bøker, både historie, lærebøker og skjønnlitteratur. Ho har også hatt ein utstrakt politisk karriere og vore både ordførar og statssekretær.
"Totland har skrive ei spennande og veldokumentert bok" - Tor Obrestad20.11 Husnes bedehus, Bokkafe, Tema: Forskjell på folk?

22.11 Bømlo, Sortland, Festtale på Ungdomsheimen.

23.11 Etne, kl 17.00. Litteraturkonferanse, Skakkesenteret, foredrag og signering

11.11  Husnes kulturkafe, sal av bøker og måleri med lokale motiv. Tema: Når livet snur - kl 12.30.
SILK, lansering, Skudeneshavn 30.10
Litteraturdagane i Sandnes, Vatne bokhandel 4.11.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar