Litt om bøkene mine:

søndag 22. mars 2015

Kan og skal fordommar forklarast vekk i historiefortellinga?


Det er ingen tvil om at det var fordommar mot taterane/omstreiferane på Skou si tid. Dei blei behandla som gruppe meir enn enkeltpersonar. Desse fordommane leid folket under og gjorde det også nesten umuleg for enkeltpersonar å leggja om livsstilen om dei så måtte ønskja det. Når eg skulle skildra kampen til Skou, kampen mot seg sjøl, sine eigne og samfunnet rundt seg, var desse fordommane ein del av forklaringa. Ville det då vera naturleg at eg via mykje plass til å diskutera kva som var fordommar og kva som kunne hevdast å vera sanninga om taterane, når livet til Skou blei prega av fordommane slik dei var?

Eg arbeider no med ein liten artikkel som drøftar dette spørsmålet, og vil gjerne ha innspel.

Når eg skreiv boka "Garborg og Skou - forskjell på folk?" var eg svært tydeleg på at dette er fortellinga om personen Skou, ikkje om taterane som gruppe. Håpet var at haldninga mi:, at alle menneske er like mykje verd, ville skina gjennom i teksten, slik at fordommar i dag på den måten ville koma fram og bli avslørte. Eg valde å ikkje drøfta,  men fortelja. På første side og på omslaget tok eg med sitatet frå siste brevet fra Garborg til Skou: "Det var gjennom kjennskapen med deg eg kom etter at det i grunn er mykje "mindre skil på folk" enn me trur?"
Kan det fungera?

4 kommentarer:

 1. Litt i villrede.For om du spør om det skulle vært drøftet i boken, må jeg si et klart nei
  I boken om Garborg og Skou kan det ikke være annen plass til fordommene enn de har. De kommer til syne der de må og der det teller.
  Siden "ingen av oss" var til stede og deltok, hverken i samtaler eller samfunn blir det litt "pavens skjegg" for mitt vedkommende.

  Det som er interessant er jo den lille og gradvise endringen som ennå ikke er helt fullført i forhold til "utgrupper" som fanter, tatere og andre.
  Trur eg :)

  SvarSlett
  Svar
  1. Ja, spørsmålet er relatert til boka. Jeg ser at det er mye vi kan vurdere og bedømme generelt, med våre briller på da tidens tanker. Men i historia om Skou? Var det noe jeg kunne ha gjort for ikke å bekrefte fordommer?

   Slett
  2. Jeg synes du var så stillferdig du kunne være.
   Skal lese en gang til, men jeg tror ikke du bekreftet eller avkreftet, bare viste at det var slik det var..
   Uansett så vil våre holdninger skinne gjennom, enten vi vil eller ikke. Kanskje ikke sterkt, men likevel.

   Slett
  3. Er glad du har den leseopplevelsen. Skriver en betenkning til et blad som har bestilt det. Kommer tilbake til det senere.

   Slett